Puncový úrad

Spoločnosť Diamondgroup s.r.o., je riadne registrovaná v zozname podnikateľov s drahými kovmi v SR vedeného Puncovým úradom.

Puncové značky

Všetky strieborné a zlaté šperky  na e-shope Gemsy podliehajú kontrole Puncového úradu. Šperky sú opuncované platnými puncovými značkami u nás aj v Európskej únii.

 

Zodpovednostná značka

Toto označenie je pridelené každej registrovanej spoločnosti či zlatníkovi príslušným puncovým úradom. Spravidla sa používajú iniciály firmy a toto označenie je rovnaké, či už spoločnosť vystupuje v role výrobcu, alebo ako obchodník. Naša zodpovednostná značka obsahuje písmená SF umiestnené v obdĺžniku.

Aké šperky sa puncujú?

Všetky šperky vyrobené na území Slovenskej republiky, ktoré sú zo zliatin zlata, striebra alebo z platiny, musia byť opatrené zodpovednostnou značkou a po následnej kontrole puncovým úradom aj štátnou puncovou značkou. Rýdzostná značka na týchto šperkoch povinne byť nemusí, ale výrobca ju často pridáva pre lepšiu informáciu.

Pri dovezených šperkoch je situácia zložitejšia. Záleží totiž na tom, z akej zeme boli šperky dovezené. Slovenský puncový úrad uznáva puncové značky niektorých iných krajín a šperky s týmto označením potom už nie je potrebné označovať slovenským puncom. Medzi tieto krajiny patrí Česká republika, ďalej štáty, ktoré podpísali tzv. Viedenskú konvenciu, a krajiny, s ktorými Slovensku podpísalo Dohodu o vzájomnej platnosti puncových značiek. Na šperkoch z týchto krajín môžete teda nájsť buď tzv. konvenčný punc alebo puncovú značku príslušného štátu.

Šperky dovezené z iných krajín musia byť označené najprv zodpovednostnou značkou a potom predložené ku kontrolu puncovému úradu, ktorý ich označí štátnou puncovou značkou.

Aké šperky sa nemusia puncovať?

Výnimku predstavujú šperky v podlimitnej hmotnosti, ktorá pri zlate a platine predstavuje 0,5 g a pri striebre 2 g. Tie kontrole puncového úradu nepodliehajú, nemusia teda byť označené štátnou puncovou značkou, ale naopak je u nich povinné označenie rýdzostnou a zodpovednostnou značkou.

Dovezené šperky, ktoré sú v podlimitnej hmotnosti, taktiež nemusia byť kontrolované puncovým úradom. Tento tovar teda nemusí byť označený štátnym puncom. Spravidla na ňom však býva zodpovednostná značka, ktorá odkazuje na dovozcu. A nesmie chýbať rýdzostná značka.

Chcete vedieť viac? Navštívte oficiálne stránky Puncového úradu SR. 

Späť do obchodu